Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

Deze website is met de meeste zorg ontwikkeld. Art Of Confusion besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de site bevinden. Deze site is louter informatief bedoeld. Art Of Confusion behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Art Of Confusion kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.
Deze site bevat ook links naar andere websites. Art Of Confusion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites die een link maken naar de Art Of Confusion site evenals voor de inhoud en de links die Art Of Confusion maakt naar externe sites.

2. Privacy

Voor Art Of Confusion is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.
De persoonsgegevens die per e-mail worden verkregen, worden slechts verwerkt voor het verstrekken van informatie betreffende Art Of Confusion en haar producten zowel voor particulieren als bedrijven en andere organisaties.
De persoonsgegevens verkregen via de site www.artofconfusion.be laten ons toe u regelmatig op de hoogte te houden van alle informatie of services die u zouden kunnen interesseren via direct marketing. Indien u ons niet toelaat om deze informatie in het kader van direct marketing aan te wenden, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar info@artofconfusion.be met de vermelding dat u van onze mailinglijst geschrapt wil worden.
Met het oog op een efficiënt beheer van uw toestemmingen, vragen wij u erop toe te zien dat u ons dit bericht toestuurt vanuit elk e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld.
De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden. Niettemin verbindt  Art Of Confusion zich tot het vragen van de toestemming, indien Art Of Confusion overweegt om de verstrekte gegevens over te dragen aan derden.
U beschikt op elk ogenblik over een toegangs -en wijzigingsrecht over deze gegevens evenals een recht op verzet. Voor elk verzoek over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds een e-mail sturen naar info@artofconfusion.be of kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de verwerking op het volgende adres:
Art Of Confusion
Koningin Astridlaan 6
2550 Kontich

Art Of Confusion maakt gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine bestanden afkomstig van een Webserver die u gebruikt. Zij worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. In ons geval onthouden de cookies de inlog-sessie voor de gepersonaliseerde pagina, zodat u later sneller toegang heeft tot de website en uw bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op uw computer bewaard.
U kunt de configuratie van uw computer aanpassen om cookies te weigeren.
Tijdens de verbinding met een website, zullen een aantal gegevens (navigatievariabelen) automatisch worden doorgegeven aan de website via de software gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer dat toelaat een computer op het netwerk te identificeren), het merk en de versie van de navigator, het exploitatiesysteem en het laatste bezochte webpagina.
Art Of Confusion zal geen gebruik maken van deze gegevens.
Om elke niet geautoriseerde toegang tot de door u verstrekte gegevens te vermijden, volgt Art Of Confusion strikte procedures inzake veiligheid, opslag en mededeling van de gegevens die u ons overmaakt.

3. Intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Art Of Confusion. Deze site bevat mogelijk ook teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles of videofiles die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil over de site www.artofconfusion.be en de Antwerpse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

facebook